بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان در تاریخ 1393/05/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 12 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع 13980602 تصویب اضافه نمودن نماد صندوق بادرآمد ثابت تصمیم جهت بازارگردانی و حذف کارمزد ابطال
صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید / تصویب هزینه نرم افزار / تصویب کارمزد متولی اعمال تغییرات از تاریخ 1398/06/31
نامه تأیید سازمان مجمع امیدنامه ای 13971029 تصویب اضافه نمودن نماد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و تصویب هزینه حق عضویت کانون
تغییرات امیدنامه مجمع 13971029 تصویب اضافه نمودن نماد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و تصویب هزینه حق عضویت کانون
تغییرات امیدنامه مجمع 13970802 تصویب هزینه مجمع و تغییر حسابرس
مجمع 13970621 تغییر کارمزد مدیر
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
افزایش حداقل سفارش انباشته