امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان در تاریخ 1393/05/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 12 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تایید سازمان صورتجلسه افزایش سقف صندوق و اضافه شدن نماد ثروت مجمع امید 13990220 مورخ ساعت 13
صورتجلسه افزایش سقف صندوق و اضافه شدن نماد ثروت مجمع امید 13990220 مورخ ساعت 13
صورتجلسه مجمع مورخ 13981113 ساعت 15
تایید سازمان صورتجلسه مجمع مورخ 13981113 ساعت 15
صورتجلسه مجمع مورخ 13981210 ساعت 14 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
نامه تایید سازمان مجمع 13981210 ساعت 14
تغییرات امیدنامه مجمع عمومی هزینه مجمع، حق الزحمه حسابرس مورخ 139807029
تائید سازمان مجمع عمومی هزینه مجمع، حق الزحمه حسابرس مورخ 139807029
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع 13980602 تصویب اضافه نمودن نماد صندوق بادرآمد ثابت تصمیم جهت بازارگردانی و حذف کارمزد ابطال
صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید / تصویب هزینه نرم افزار / تصویب کارمزد متولی اعمال تغییرات از تاریخ 1398/06/31
نامه تأیید سازمان مجمع امیدنامه ای 13971029 تصویب اضافه نمودن نماد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و تصویب هزینه حق عضویت کانون
تغییرات امیدنامه مجمع 13971029 تصویب اضافه نمودن نماد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و تصویب هزینه حق عضویت کانون
تغییرات امیدنامه مجمع 13970802 تصویب هزینه مجمع و تغییر حسابرس
مجمع 13970621 تغییر کارمزد مدیر
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
افزایش حداقل سفارش انباشته