امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان در تاریخ 1393/05/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 12 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه و تایید سازمان مجمع 14000321 افزایش سقف 80 میلیون
صورتجلسه اصلاحی مجمع اضافه شدن نماد فخوز و حذف ایساتیس و نوویرا 14000215
صورتجلسه مجمع اضافه شدن نماد فخوز و حذف ایساتیس و نوویرا 14000215
تایید سازمان و صورتجلسه مجمع حذف نمادهای سپر و شنفت، تغییر هزینه نرم افزار هر نماد 84 میلیون ریال مجمع 100 میلیون و تیین سقف بدهی مورخ 14000121
مجمع افزودن نمادهای سایپایی مورخ 14000128
مجمع حذف نمادهای سپر و شنفت، تغییر هزینه نرم افزار هر نماد 84 میلیون ریال مجمع 100 میلیون و تیین سقف بدهی مورخ 14000121
مجمع افزایش حق الزحمه حسابرس 13990805 ساعت 15 و تایید سازمان
امیدنامه
صورتجلسه مجمع اضافه شدن آپ و اصلاح نمادها 13991008
صورتجلسه مجمع 13990824 تغییر متولی و کارمزد متولی
صورتجلسه مجمع افزودن نماد بدون تایید طبق اطلاعیه سازمان مورخ 13990723
صورتجلسه و تایید سازمان افزودن نماد و سقف صندوق 13990715
صورتجلسه مجمع 13990708 نماد جدیدو کارمزد مدیر
صورتجلسه مجمع 13990619 نماد شستا و اصلاح شرایط بازارگردانی برخی نمادها
صورتجلسه اصلاح شده افزایش سقف صندوق و اضافه شدن نماد ثروت مجمع امید 13990220 مورخ ساعت 13
صورتجلسه اضافه شدن نماد صندوق های داریک، ایساتیس، سپر سرمایه بیدا و نوویرا به اوراق موضوع بازارگردانی مجمع امید 13990805
تایید سازمان اضافه شدن نماد صندوق های داریک، ایساتیس، سپر سرمایه بیدا و نوویرا به اوراق موضوع بازارگردانی مجمع امید 13990805
صورتجلسه و تایید سازمان اضافه شدن نماد طلا و اعتماد مجمع امید 13990414 مورخ ساعت 13
تایید سازمان صورتجلسه افزایش سقف صندوق و اضافه شدن نماد ثروت مجمع امید 13990220 مورخ ساعت 13
صورتجلسه افزایش سقف صندوق و اضافه شدن نماد ثروت مجمع امید 13990220 مورخ ساعت 13
صورتجلسه مجمع مورخ 13981113 ساعت 15
تایید سازمان صورتجلسه مجمع مورخ 13981113 ساعت 15
صورتجلسه مجمع مورخ 13981210 ساعت 14 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
نامه تایید سازمان مجمع 13981210 ساعت 14
تغییرات امیدنامه مجمع عمومی هزینه مجمع، حق الزحمه حسابرس مورخ 139807029
تائید سازمان مجمع عمومی هزینه مجمع، حق الزحمه حسابرس مورخ 139807029
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع 13980602 تصویب اضافه نمودن نماد صندوق بادرآمد ثابت تصمیم جهت بازارگردانی و حذف کارمزد ابطال
صورتجلسه تصویب امیدنامه جدید / تصویب هزینه نرم افزار / تصویب کارمزد متولی اعمال تغییرات از تاریخ 1398/06/31
نامه تأیید سازمان مجمع امیدنامه ای 13971029 تصویب اضافه نمودن نماد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و تصویب هزینه حق عضویت کانون
تغییرات امیدنامه مجمع 13971029 تصویب اضافه نمودن نماد تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و تصویب هزینه حق عضویت کانون
تغییرات امیدنامه مجمع 13970802 تصویب هزینه مجمع و تغییر حسابرس
مجمع 13970621 تغییر کارمزد مدیر
تغییرات شماره4
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
افزایش حداقل سفارش انباشته