هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس حداکثر تا مبلغ ٥١ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق هزینه برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.
3 کارمزد مدیر سالانه نیم درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.2 درصد (0.002) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولی سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 300 میلیون و حداکثر500 میلیون ریال خواهد بود
5 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 350 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل (0.003) در هزار خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد .
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها خدمات پشتيباني و ميزباني صندوق بازارگرداني بابت هر نماد هشتاد و چهار میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر
کارمزد ابطال ب ) بخش متغیر : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری صندوق