بانک پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/06/01

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/12
کل خالص ارزش دارائی ها 562,163,463,502 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,817,307 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,817,307 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,833,457 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 147,267