بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/01
کل خالص ارزش دارائی ها 604,560,159,047 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,779,175 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,779,175 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,790,370 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 339,798

صندوق سرمایه‌گذاری امید لوتوس پارسیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/15

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها