بانک پارسیان(وپارس)

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/06/01

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

فريوران راهبرد

مدیران سرمایه گذاری:

فروغ آقاجاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 10,733,499,224,309 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,077,136 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,077,136 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,083,242 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 2,632,607